Kościół Św. Jana Bożego i Św. Andrzeja Apostoła i Klasztor Bonifratrów

Podstawowe dane:

Rok zbudowania: 1728
Rok odbudowy: 1954
Projektant: Antonio Solari
Lokalizacja: ul. Bonifraterska 12

Spośród świątyń na Nowym Mieście, kościół Św. Jana Bożego i Św. Andrzeja Apostoła jest położony najbardziej na uboczu, właściwie już na pograniczu z Muranowem. Z pewnością też jest najskromniejszy. Jest to związane z regułą klasztoru, do którego należy - ojcowie Bonifratrzy skupiają się na opiece medycznej i działalności dobroczynnej i dlatego bogactwo ma tu mniejsze znaczenie.

Bonifratrzy po raz pierwszy przybyli do Polski w XVII wieku, kiedy to wezwano ich z Wiednia w celu ratowania zdrowia króla Zygmunta III Wazy. Natomiast do Warszawy zostali sprowadzeni przez Bogusława Leszczyńskiego w 1649 roku. Ich klasztor ulokowano początkowo na Lesznie, potem w roku 1664 przeniesiono na ulicę Królewską (w miejsce dzisiejszego Ogrodu Saskiego), a dopiero w 1728 roku Bonifratrzy przenieśli się na obecne miejsce. Budowa kościoła miała miejsce w latach 1726-28. Skromną, jednonawową świątynię zaprojektował Antonio Solari. W latach 50-tych XVII wieku na tyłach kościoła wzniesiono budynek klasztorny, który zaprojektowali Antonio Solari i Józef Fontana. Ojcowie Bonifratrzy zajmowali się działalnością charytatywną, prowadzili opiekę nad najuboższymi mieszkańcami, prowadzili również w swoim budynku klasztornym szpital psychiatryczny. Za pomoc, jaką Bonifratrzy udzieli powstańcom, najpierw w Powstaniu Listopadowym, a później również Styczniowym, władze carskie dokonały w 1864 roku kasaty klasztoru.

23 sierpnia 1944 roku dawny klasztor został zbombardowany, w wyniku czego zginęło około 300 przebywających tu wtedy osób, a budynki zostały kompletne zniszczenie. Po zakończeniu II wojny światowej, z inicjatywy kardynała Augusta Hlonda, Bonifratrzy wrócili do Warszawy. Odbudowa kościoła miała miejsce w latach 1950-54. Budynki klasztorne odbudowano tylko częściowo, dziś w zabudowaniach tych (na tyłach świątyni) mieszczą się pomieszczenia parafialne. Natomiast siedzibą klasztoru jest obecnie nowy budynek, zlokalizowany w pobliżu, przy ulicy Sapieżyńskiej 3, wzniesiony w latach 1986-91. Ojcowie Bonifratrzy prowadzą tu ośrodek opieki społecznej, stołówkę dla ubogich, przychodnię i aptekę. Sama świątynia natomiast jest dziś równie skromna, jak w czasach budowy. W jej zacisznym wnętrzu można zobaczyć (w ołtarzu głównym) obraz patrona kościoła Św. Jana Bożego, a także obraz Matki Boskiej Drohobyckiej, przekazany do kościoła w 2001 roku. Wewnątrz można też zobaczyć tablice poświęcone walkom na terenie świątyni w 1944 roku oraz powojennej odbudowie, a także epitafium lekarza Antoniego Sulimowskiego z 1861 roku. Natomiast na zewnętrznej ścianie znajduje się tablica z 1928 roku, wmurowana dla upamiętnienia dwusetnej rocznicy założenia szpitala.

Informacje praktyczne:

Msze Św. w kościele Św. Jana Bożego i Św. Andrzeja Apostoła odbywają się w dni powszednie od 7, 8 (oprócz lipca i sierpnia) i 18, a w niedziele i święta o 7, 8.30, 10, 11.30, 13 (oprócz lipca i sierpnia) oraz 18.

Kościół z zewnątrz:

Wnętrze kościoła:

(C) 2001-2013 Maciej Błażejewski